logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Komunikaty:
logo
logo
logo
logo
logo

logo

SWIFT Code/BIC:     GBWCPLPP

logo

3D-Secure rejestracja kart płatniczych:

logo

Zakupy

Bezpieczne zakupy w Internecie - dobre praktyki   Kliknij aby pobrać

logo

Bezpieczeństwo Kart Bankomatowych

  Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać aby:

     - nie nosić PIN-u razem z kartą
     - nie udostępniać nikomu PIN-u z kartą
     - mieć zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
     - bezwzględnie nie zapisywać PIN-u na karcie
     - chronić kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz silnym polem magnetycznym.

  W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart


tel. + 48 22 515 31 50 - czynny całą dobę


Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę.

linia

Informacja RODO   Kliknij aby pobrać

logo

Informacja o systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na naszych rachunkach:

logo


Informacja o depozytach gwarantowanych przez BFG   Kliknij aby pobrać

Arkusz informacyjny dla deponentów   Kliknij aby pobrać

logo

Kasy

W Banku Spółdzielczym w Kruszwicy do dyspozycji klientów jest VII kas: II kasy w Oddziale przy ul. Kolegiackiej 12c,d III kasy w parterowym budynku przy Centrali Banku i II kasy ( w tym obie dodatkowo Walutowe - czynne od godziny 745 do 1700) w Centrali Banku przy ul. Podgórnej 2. W kasiach walutowych prowadzimy skup i sprzedaż dolarów amerykańskich (USD), euro (EUR) oraz funtów (GBP).
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług !!!

logo

Szanowni Państwo !


Informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez
podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania
transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych
znajduje się na stronie
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl

logo

REKLAMACJE:

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI, SKARG I WNIOSKÓW Kliknij aby pobrać

PODMIOTY UPRAWNIONE DO POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 1 REKLAMACJA K. INDYWIDUALNI Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 2 REKLAMACJA K. INSTYTUCJONALNI Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 10 REKLAMACJA KARTOWA K. INDYWIDUALNY Kliknij aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 11 REKLAMACJA KARTOWA K. INSTYTUCJONALNY Kliknij aby pobrać

logo

Zasady_SKW_-_załącznik_nr_10 informacje o funkcjonowaniu SKW Kliknij aby pobrać

logo

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kruszwicy o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Kliknij aby pobrać

logo

POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO Banku Spółdzielczego w Kruszwicy Kliknij aby pobrać

logo

Ocena Przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kruszwicy Kliknij aby pobrać

logo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Kruszwicy Kliknij aby pobrać

logo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału za 2017 Kliknij aby pobrać

logologo

Informacja o sytuacji ekonomicznej Banku na dzień 31.12.2017

Suma bilansowa - 163 654 495,36 zł
Fundusze własne - 15 684 079,50 zł
Wynik finansowy netto - 778 871,11 zł
Współczynnik wypłacalności - 17,93 %


logo
BS Kruszwica 2005-2019