Informacja o sytuacji ekonomicznej Banku

na dzień 31.12.2018

Suma bilansowa: 179 493 504,94 zł
Fundusze własne: 16 231 070,14 zł
Wynik finansowy netto: 829 592,82 zł
Współczynnik wypłacalności: 17,22 %
ROA - stopa zwrotu z aktywów: 0,46 %